Tävlingsvillkor för bildtävling

Föräldrarna till alla barn och unga måste ha godkänt att de medverkar på bilden.

Genom att du mejlar in din bild eller laddar upp bilden och taggar den med #elevklassikern godkänner du klassens deltagande i tävlingen.

Det är inte tillåtet att ta foton i simhallen. Ni får gärna ta bilder vid utomhusaktiviteterna eller i ishallarna.

Idrott & förening, Göteborgs Stad förbehåller sig rätten att flagga och/eller ta bort bilder som bedöms vara olagliga eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande liksom sådana bilder som kan vara föremål för rättighetsintrång. Dessa villkor gäller också om du mejlar in din bild.

Vid läsårets slut (juni 2016) utser en jury, bestående av representanter från Idrott & förening, vinnare bland de bilder som mejlats in eller lagts upp på Instagram och taggats med hashtaggen #elevklassikern.

Bidragen bedöms efter hur väl de representerar elevklassiken och våra värdeord (rörelse, glädje, gemenskap). En vinnande klass utses i varje stadium:  låg-, mellan- respektive högstadiet. Juryns beslut går inte att överklaga.

Vinnarna meddelas via mejl eller telefon och kommer också att presenteras här på webbplatsen. Tävlingen anordnas och ansvaras av Idrott & förening, Göteborgs Stad