Slide Image

Gör idrottslektionen ännu roligare – delta i Elevklassikern

Om Elevklassikern

För låg-, mellan-, och högstadieklasser i Göteborg. Läs mer om Elevklassikern och hur din klass kan vara med.

Läs mer

Ni väljer aktiviteter

Simhallar, ishallar och motionscentrum. Tillsammans erbjuder de många olika aktiviteter.

Läs mer

Anmäl klassen

Läs om hur du som är idrottslärare kan anmäla en klass och hur ni får andra gången gratis.

Läs mer